Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ PDF Yazdır E-posta
Çarşamba, 01 Aralık 2010 00:00

 

1. ÖZGEÇMİŞ

 

1.1. Adı Soyadı: Orhan SÖYLEMEZ

1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Tosya, 03. 06. 1961

1.3. Eğitimi

1.3.1.         Lisans: İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1984)

1.3.2.         Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı (1986)

1.3.3.         Doktora: Columbia University, Middle East and Asian Languages and Cultures Department (1995)

 

1.4.            Doçentlik Bilim Alanı ve Doçentlik Unvanını Alış Tarihi: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bilim Dalı ve 17 Mayıs 2004.

1.4.1.         Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı (2004)

1.4.2.         17 Mayıs 2004 Doçent

1.4.3          31 Eylül 2010 Profesör

 

1.5. Çalıştığı Kurumlar

 

2010- DE        Ardahan Üniversitesi. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi (31 Ekim 2010’dan itibaren)

2004-2009      Marmara Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent 2004’den itibaren)

2005-2006      Misafir Öğretim Üyesi, Kırgızistan-Türkiye Uluslar arası Manas Üniversitesi. Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü. Bişkek/Kırgızistan

2001-2002      Misafir Öğretim Üyesi, Gumilev Avrasya Üniversitesi. Şarkiyat Enstitüsü. Astana/Kazakistan

1998-1999      Misafir Öğretim Üyesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türkiye-Kazakistan Üniversitesi. Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Türkistan/Kazakistan

1996-2004      Marmara Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent-Asya Dil ve Kültürleri Anabilim Dalı)

1995-1996      Askerlik Görevi (Asteğmen, K.K. Lisan Okulu, İngilizce öğretmeni. Küçükyalı/İstanbul)

1985-1995      Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen-Edebiyat Fakültesi. Araştırma Görevlisi

 

1.5. İdarî Görevler

 

2010- DE*          Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcılığı.

2010- DE*          Ardahan Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü.

2006-2010       Marmara Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcılığı

2006-2010       Marmara Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Erasmus Koordinatörü.

2007-2010       Marmara Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ÇAP/YANDAL Program Koordinatörü.

2000- 2002      Marmara Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Müdür Yardımcısı.

 

1.8. Lisans ve lisansüstü eğitimde verdiği dersler

1.8.1. Lisans

1.       Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı. M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi. (1996-)

2.       Çağatay Edebiyatı. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Dil-Tarih Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 1998-1999

3.       Yaşayan Türk Lehçeleri. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Dil-Tarih Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 1998-1999

4.       Türk Halkları Edebiyatı. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Dil-Tarih Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 1998-1999

5.       Türk Alfabeleri. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Dil-Tarih Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 1998-1999

6.       İlmi Araştırma Metotları. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Dil-Tarih Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 1998-1999

7.       Tanzimat Edebiyatı. Uluslar arası Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü. 2005-2006

8.       Servet-i Fünûn Edebiyatı. Uluslar arası Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü. 2005-2006

9.       Millî Edebiyat. Uluslar arası Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü. 2005-2006

10.    Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. Uluslar arası Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü. 2005-2006

11.    Türk Dili.  M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü. 2008-2009

12.    Çocuk Edebiyatı.  M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

13.    Kırgızca.  M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

14.    Kazakça.  M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

15.    Hikâye Tahlilleri I. M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

1.8.2. Yüksek Lisans dersleri

1.       Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı I. Yüksek Lisans. M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim dalı.

2.       Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı II. Doktora. M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim dalı.

3.       Çağdaş Kırgız-Kazak Edebiyatı. Yüksek Lisans. M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim dalı

4.       Kırgız-Kazak Edebiyatı ve Metinler arası İlişkiler. Doktora. M. Ü. Türkiyat Araştırmaları

5.       Türk Hikâyeciliği. Yüksek Lisans. M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim dalı

6.       Türk Dünyası Tiyatrosu. Yüksek Lisans. M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim dalı

7.       Türk Dünyası Tiyatro Metinleri. Doktora. M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim dalı.

 

 

DOÇENTLİK (2002) ÖNCESİ YAYINLAR

 

2. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR:

2.1. Yüksek Lisans Tezi

         “Peyami Safa'nın Romanlarında Millî Mücadele”, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1986. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Danışmanı: Prof. Dr. İnci Enginün, 1986

2.2. Doktora veya ihtisas tezi.

“Preserving Kazak Cultural Identity After 1980” Orta Asya Kültür Tarihi. Danışmanı: Prof. Dr. Edward A. Allworth, 1995 (Yayınlanmamış Doktora Tezi)

2.3. Bilimsel Makaleler (ULUSLAR ARASI Bilim İndekslerince Taranan)

2.3.2. SCI, SSCI ve AHCI’de yer almayan uluslar arası dergilerde yayınlanmış makaleler

1. “Türkiye'de Cengiz Aytmatov'u Anlamak" Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2, 191-208 (İstanbul 2000)

2.4. Bilimsel Makaleler (ULUSAL)

2.4.2. Türkçe Makaleler

2.4.2.a. Hakemli Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Türkçe Makaleler

1. “Alpamış Batır ve Er Targın Destanlarında Kahraman, Kadın ve At Motifleri Üzerine Bir Deneme" Lezzet Aliyeva ile birlikte. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 14, 35-46 (Erzurum 2000)

2. “Özbek Edebiyatından Tarihi Bir Roman: Yıldızlı Geceler (Babür)" Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 15, 117-131 (Erzurum 2000)

3. “Aytmatov'un Kassandra Damgası ve Düşündürdükleri" Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 9, 229-256 (Erzurum 1998)

4. “Adil Yakuboğlu'nun Tarihi Romanı: Uluğbey'in Hazinesi" Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 10, 301-307 (Erzurum 1998)

2.5.2. Hakemsiz Dergilerde Yayınlar

2.5.2. Hakemsiz Ulusal Makale/Derlemeler

1. “1980 Sonrasında Kazak Kültürel Kimliğinin Muhafazası" Bir, 6, 145-65 (İstanbul 1996)

2.   "Cengiz Aytmatov'un Son Eseri Dişi Kurdun Rüyaları ve Sovyetler Birliği'nin Çöküşünü Hazırlayan Sebepler" Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, 1, 84-93 (Haziran 1995)

3. “Abay (İbrahim) Kunanbayev (1845-1904)” Göksel Öztürk ile birlikte. Bir, 3, 101-124 (1995)

4. “Kazak Milliyetçiliğinin Yeniden Doğuşu," Bir , 2, 173-182 (1994)

2.7. Kitap ve Kitap Bölümü Yazarlığı, Çeviri

2.7.3. Ulusal

2.7.3a. Uzmanlık Alanında Kitap (Ulusal)

1.      Ergeş Uçgun ve Yurt Koşugları. İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş., 1997. (ISBN No. 975-437-239-X)

2.      Cengiz Aytmatov. Hayatı ve Eserleri Üzerine İncelemeler. Ankara: KaraM Yayınları, 2002. (ISBN No. 975-6467-01-0)

3.      Çağdaş Kazak Hikâyeleri Antolojisi. (Kazakçadan) Ankara: Kesit Tanıtım Ltd. Şti., 2004: 268 s. (ISBN No. 975-8651-90-0)

2.7.3b. Uzmanlık Alanında Kitaba Bölüm (Ulusal)

4.      “Kazak dili ve Kazakistan’da millî kimliğin gelişmesine etkisi” Küreselleşen Dünya ve Türk Kimliği. (Yay. Haz. Mehmet Aça ve Hüseyin Durgut) İst: Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2004: 251-288. (ISBN No. 975-6448-26-1)

5.      "Türk Devlet ve Toplulukları Edebiyatı" Türk Dünyası Kültür Atlası-Türk Devlet ve Toplulukları. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2003: muhtelif sayfalar. (ISBN No. 975-7522-11-2)

6.      "Kırım Türk Edebiyatı" Sanatı, Tarihi, Edebiyatı ve Musikisiyle Kırım. Editör Prof. Dr. Oktay Aslanapa. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2003: 145-207. (ISBN No. 975-6782-81-1)

7.      “Bağımsızlığının 10. yılında Kazakistan Cumhuriyeti” Türkler. Cilt 19. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002: 339-363. (ISBN No. 975-6782-33-1)

2.8.1.     Uluslararası Kongre (Sempozyum) Etkinlikleri

2.8.1. Tam Metin Bildiri

1.    "Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Manas Destanının İzleri" Üçüncü Binyılın Eşiğinde Türk Uygarlığı (Dünü-Bugünü-Yarını). Bilimsel Kongre. Bişkek/Kırgızistan, Ekim 2000.

2.    "Türkmen Romanı Kara Yıldırım'da Köroğlu Destanı" Geçmişten Günümüze Destan Uluslararası Toplantı. 22-24 Kasım 2000.

3.    "Central Asia in the Middle East" Turkey and Iran in the Post-Cold War Era Conference. Middle East Institute of Columbia University. 30 April 1993.

2.9. Ulusal Kongre (Sempozyum) Etkinlikleri

2.9.3. Davetli Konuşmacı

1.      “Türk Dünyası Roman ve Hikâyelerinde Stalin” Stalin ve Stalinizm. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul. 16-17 Aralık 2003.

2.      “Türk dünyası edebiyatında hapishane ve sürgün” Hapishaneler. (Ayşe Yılmaz ile birlikte) Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul. 4 Aralık 2003

3.      "Türkiye Türkçesinde Özbek Tarihi Romanı" 20. Yüzyılda Türk Romanı. Sempozyum ve Konser. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul. 19-21 Nisan 2000.

4.      "Efsanelerde Nevruz" Türk Dünyasında Nevruz Konferansı. M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul. 20 Mart 1998. (Türk Dünyasında Nevruz. İstanbul: M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, 1999) (ISBN No. 975-40-205-3)

5.      "Kazak milliyetçiliğinin yeniden doğuşu" 1994. New York, Dünya Türkleri Konferansı.


DOÇENTLİK SONRASI YAYINLAR

(2004-2009)

 

2. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

2.3. Bilimsel Makaleler (ULUSLAR ARASI Bilim İndekslerince Taranan)

2.3.2. SCI, SSCI ve AHCI’de yer almayan uluslar arası dergilerde yayınlanmış makaleler

1. “Roman kahramanı ‘at’lar: Cahil, Gülsarı, Dorukısrak ve Dilara” (Özlem Kale ile birlikte) Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı 21, 2010. s. 199-220. (ISSN No. 1302-4787)

2. “Kassandra Damgası’nda önsezi/hiss-i kablelvuku ve kader” (Semin Ceyda Demircioğlu ile birlikte) A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 41, Erzurum 2009. s. 99-108 (ISSN No. 1300-9052)

3. “Cengiz Aytmatov'un Romanlarında Kader ve Kadercilik” (Semin Ceyda Demircioğlu ile birlikte) Gazi Türkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Necmettin Hacıeminoğlu Özel Sayısı. Sayı 5, Ankara 2009. s. 303-320 (ISSN No. 1307-914X)

2.4. Bilimsel Makaleler (ULUSAL)

2.4.2. Türkçe Makaleler

2.4.2.a. Hakemli Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Türkçe Makaleler

1.

2.5. Hakemsiz Dergilerde Yayınlar

2.5.2. Hakemsiz Ulusal Makale/Derlemeler

1. “Türkiye’de Adil Yakuboğlu ve roman dünyası” Kardeş Kalemler, Sayı 38, Şubat 2010. s. 69-73

2. “Aytmatov’un aşkları ve kadın kahramanları” Cengiz Aytmatov. Editör Ramazan Korkmaz. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2009. s. 41- (51Kardeş Kalemler, Sayı 30 (Özel sayı), Haziran 2009. s. 49-55)

3. “Fujiyama ve Aytmatov'un aydınları” Türk Yurdu, Sayı 253, Eylül 2008. s. 52-55

4. “Cengiz Aytmatov'un ardından: Ata-Beyit'ten Ana-Beyit'e” Türk Edebiyatı, Sayı 418, Ağustos 2008. s. 12-17

5. “Aytmatov'da inanç meselesi” Kardeş Kalemler, Sayı 19, Temmuz 2008. s. 39-44

6. “Anar'ın Türkiye'de yayınlanmış romanlarına genel bakış” Kardeş Kalemler, Sayı 17, Mayıs 2008. s. 80-88

7. “Orhan Söylemez ile 'Cengiz Aytmatov' üzerine” Seval Koçoğlu. Bizim Külliye, Aralık-Ocak-Şubat 2007-2008. Sayı 34, s. 41-46

2.7. Kitap ve Kitaba Bölüm Yazarlığı, Çeviri

2.7.1. Uluslar arası

1.       Salican Cigitov ve Dünyası. Bişkek: Manas Ünivesitesi Yayınları, 2006: 272 s. (Kemal Göz ile birlikte) (ISBN No. 9967-23-606- X)

2.7.1b. Uzmanlık Alanında Uluslar arası Kitaba Bölüm

1. “Reevaluating the role of native language as part of nation building process in Kazakhstan” Part of a book edited by Peter James Sinnott at Columbia University in New York. (Baskıda)

2.7.2 Uluslar arası Kitap Çevirisi

1. Çağdaş Kırgız Hikâyeleri Antolojisi. (Halit Aşlar ile birlikte) Erzurum: Salkım Söğüt Yayıncılık, 2009 (ISBN No. 978-975-6122-36-7)

2. Aşım Cakıpbekov. Biz Babasız Büyüdük. (Kemal Göz ile birlikte) Ankara: Avrasya Yazarlar Birliği Yayınları, 2008 (ISBN 978-605-5988-01-2)

2.7.3. Ulusal

2.7.3a. Uzmanlık Alanında Ulusal Kitap

1.    Türk Dünyasında Tarihî Roman ve Millî Kimlik. (BAŞLICA ARAŞTIRMA ESERİ)

2.    Türk Dünyası Edebiyatları: Roman I. Ankara: Akçağ Yayıncılık, 2005: 250 s. (Ayşe Yılmaz ile birlikte) (ISBN No. 975-338-729-6)

3.    Aytmatov'a Genç Bakışlar. (Yazar/Editör Orhan Söylemez). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2010 (Baskıda)

2.7.3b. Uzmanlık Alanında Ulusal Kitaba Bölüm

 1. “Mevlüt Süleymanlı/Göç Türk Dünyası Edebiyatları: Roman I. Ankara: Akçağ Yayıncılık, 2005: 250 s. (Orhan Söylemez-Ayşe Yılmaz) (ISBN No. 975-338-729-6) s. 39-46.
 2. “Yusuf Samedoğlu/Kıyamet Günü Türk Dünyası Edebiyatları: Roman I. Ankara: Akçağ Yayıncılık, 2005: 250 s. (Orhan Söylemez-Ayşe Yılmaz) (ISBN No. 975-338-729-6) s. 47-66.
 3. “Ömer Osman Erendoruk/İçimizdeki İnci Taneciği Türk Dünyası Edebiyatları: Roman I. Ankara: Akçağ Yayıncılık, 2005: 250 s. (Orhan Söylemez-Ayşe Yılmaz) (ISBN No. 975-338-729-6) s. 67-80.
 4. “Abiş Kekilbayev/Efsanenin Sonu Türk Dünyası Edebiyatları: Roman I. Ankara: Akçağ Yayıncılık, 2005: 250 s. (Orhan Söylemez-Ayşe Yılmaz) (ISBN No. 975-338-729-6) s. 91-107.
 5. “Muhtar Şahanov/Cengiz Han’ın Sırrı. Cezalandırılan Hafızanın Kozmo-formulü Türk Dünyası Edebiyatları: Roman I. Ankara: Akçağ Yayıncılık, 2005: 250 s. (Orhan Söylemez-Ayşe Yılmaz) (ISBN No. 975-338-729-6) s. 108-124.
 6. “Ayaz İshaki/Üyge Taba Türk Dünyası Edebiyatları: Roman I. Ankara: Akçağ Yayıncılık, 2005: 250 s. (Orhan Söylemez-Ayşe Yılmaz) (ISBN No. 975-338-729-6) s. 131-136.
 7. “Cengiz Aytmatov/Beyaz Gemi Türk Dünyası Edebiyatları: Roman I. Ankara: Akçağ Yayıncılık, 2005: 250 s. (Orhan Söylemez-Ayşe Yılmaz) (ISBN No. 975-338-729-6) s. 137-150.
 8. “Abdullah Kadiri/Ötgen Künler Türk Dünyası Edebiyatları: Roman I. Ankara: Akçağ Yayıncılık, 2005: 250 s. (Orhan Söylemez-Ayşe Yılmaz) (ISBN No. 975-338-729-6) s. 151-169.
 9. “Adil Yakuboğlu/Uluğbey’in Hazinesi Türk Dünyası Edebiyatları: Roman I. Ankara: Akçağ Yayıncılık, 2005: 250 s. (Orhan Söylemez-Ayşe Yılmaz) (ISBN No. 975-338-729-6) s. 170-180.
 10.  “Pirim(kul) Kadir(ov)/Yıldızlı Geceler (Babür) Türk Dünyası Edebiyatları: Roman I. Ankara: Akçağ Yayıncılık, 2005: 250 s. (Orhan Söylemez-Ayşe Yılmaz) (ISBN No. 975-338-729-6) s. 209-230.
 11. “Sadreddin Aynî/Buhara Cellatları Türk Dünyası Edebiyatları: Roman I. Ankara: Akçağ Yayıncılık, 2005: 250 s. (Orhan Söylemez-Ayşe Yılmaz) (ISBN No. 975-338-729-6) s. 231-240.
 12. “Tirkiş Cumageldi/Kara Yıldırım Türk Dünyası Edebiyatları: Roman I. Ankara: Akçağ Yayıncılık, 2005: 250 s. (Orhan Söylemez-Ayşe Yılmaz) (ISBN No. 975-338-729-6) s. 250-263.
 13. “Annelerin annesi” Gabit Musirepov. (Çev. Orhan Söylemez-Ekrem Demir-Bağlan Davletbayev) Kardeş Kalemler. Mart 2010. Sayı 37, s. 38-42.
 14. “Dört yolcu” Mukay Elebayev. (Çev. Orhan Söylemez-Halit Aşlar) Kardeş Kalemler. Ocak 2009. Sayı 37, s. 34-36.
 15. “Edebiyatın Misyonu” (“Time to Speak” Time to Speak. New York: International Publihers, 1989. s. 131-146. Vladimir Korkin’in Cengiz Aytmatov ile yaptığı ropörtaj) İngilizceden çev. Orhan Söylemez/Ayşe Yılmaz) Cengiz Aytmatov. Editör Ramazan Korkmaz. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2009. s. 353-369)
 16. “Zarlık” Mukay Elebayev. (Çev. Orhan Söylemez-Halit Aşlar) Kardeş Kalemler. Ağustos 2009. Sayı 32, s. 40-46.
 17. “Uşak Arteli” Mukay Elebayev. (Çev. Orhan Söylemez-Halit Aşlar) Kardeş Kalemler. Ekim 2009. Sayı 34, s. 28-36.
 18. “Baysal” Elebayev. (Çev. Orhan Söylemez-Halit Aşlar) Kardeş Kalemler. Kasım 2009. Sayı 35, s. 24-25.
 19. “İpek Yolu ve Kazak bozkırlarındaki Türk boyları” Aiman Dossymbayeva (İngilizceden çeviren Orhan Söylemez. Dünden Bugüne İpek Yolu: Beklentiler ve Gerçekler. Yay. Hazırlayanlar Emel Kefeli, Ahmet Taşağıl, Nesrin Karagür, Özlem Deniz Yılmaz. İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş., 2008. (ISBN No. 978-975-437-703-3) s. 188-193
 20.  “Muhtar Avezulı (1897-1961)” (Eyüp Yıldırım ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 64-68.
 21. “Gabidin Mustafin (1902-1984)” (Ahmet Hamdi Turangil ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 90-93.
 22. “Dilhan Abilulı (1907-)” Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 103.
 23. “Hamza Esencanulı (1908-1975)” (Hilal Oytun Altun ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 104-107.
 24. “Zeytin Akışulı (1911-1961)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 114-118.
 25. “Settar Erubayulı (1914-1937)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 122-126.
 26. “Muhan İmancanulı (1916-1958)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 137-138.
 27. “Kasım Kaysenulı (1918-)” (Ahmet Hamdi Turangil ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 141-143.
 28. “Sadıkbek Adambekulı (1897-1961)” (Hilal Oytun Altun ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 146-151.
 29. “Safvan Şeymerdanulı (1922-)” (Ferhat Karabulut ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 152-156.
 30. “Abdicemil Nurpeyisulı (1924-)” (Ferhan Karabulut ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 160-167.
 31. “Berdibek Sokpakbayulı (1924-1992)” (Kurmangazı Sadıkbekov ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 168-174.
 32. “Hasan Adibayev (1924-)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 177-183.
 33. “Amen Aziyulı (1927-)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 187-193.
 34. “Zeynolla Kabdolulı (1897-1961)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 194-199.
 35. “Coldısbay Turlıbayulı (1932-)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 212-220.
 36. “Erkinbek Turısulı (1927-)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 228-239.
 37. “Saken Cünisulı (1934-)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 243-251.
 38. “Kalikan Iskakulı (1935-)” (Hilal Oytun Altun ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 260-266.
 39. “İslam Zikibayulı (1936-)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 275-276.
 40. “Jaksılık Satibekulı (1937-)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 293.
 41. “Saken Imanasulı (1937-)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 326.
 42. “Abiş Kekilbayulı (1939-)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 328-338.
 43. “Dükenbay Dosjanulı (1942-)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 415-428.
 44. “Muhtar Şahanulı (1942-)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 429-430.
 45. “Tölen Abdikulı (1897-1961)” (Kamile Babayeva ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s.431-435.
 46. “Şırın Mamaserikkızı (1945-)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 462-463.
 47. “Şöşimbay Sariyulı (1946-)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 478.
 48. “Serik Aksunkarulı (1897-1961)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 491.
 49. “Serik Tumanulı (1956-)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 496.
 50. “Kasımhan Bekmanulı (1958-)” (Eyüp Yıldırım ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 498.
 51. “Ayşa Köpjasarkızı” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 507-508.
 52. “Kuvanış Tacihanoğlu Kolhayulı (1979-)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 508-509.
 53. “Erlan Cünis (1984-)” (Almagül İsina ile birlikte) Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım). 28, Kazak Edebiyatı-II. (ISBN No. 975-17-3142-9) Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. s. 512.

2.8. Uluslar arası Kongre (Sempozyum) Etkinlikleri

2.8.1. Tam Metin Bildiri

1.   “Özbek yazar Pirimkul Kadirov’un romanlarında Türk kültür tarihinin izleri: Dayılanmak ve hacca gitmek/göndermek” II. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19-25 Nisan 2010, Çeşme/İzmir.

2.   “Anadil ve millî kimlik: Cengiz Aytmatov” 2. Cengiz Aytmatov Günleri, 12-14 Ekim 2009, Ankara

3.   “İnsanoğlundan idraki kaldırmak mümkün mü? Mümkün, ama nasıl?” Bir Bilgelik Durağı: Cengiz Aytmatov. Cengiz Aytmatov'un doğumunun 80. yılı münasebetiyle. 16-17 Ekim 2008. Bişkek/Kırgızistan

4.   “Türk dünyası roman ve hikayelerinde Stalin” Stalin ve Türk Dünyası. (Ed. Emine Gürsoy-Naskali ve Liaisan Şahin) İst: Kaknüs, 2007: 293-308. (ISBN No. 978-975-256-109-0)

5.   “Türk dünyası romanlarında hapishane ve sürgün” Stalin ve Türk Dünyası. İst: Kaknüs, 2007: 309-318. (Ayşe Yılmaz ile birlikte) (ISBN No. 978-975-256-109-0)

6.   . “Türkiye Türkçesinde Yayınlanmış Türk Dünyası Romanlarında Tarih” II. Uluslar arası Türk Uygarlığı Kongresi-Türk Uygarlığının Dünya Uygarlığı İçindeki Yeri, Bişkek, 4-6 Ekim 2004. Türk Uygarlığının Dünya Uygarlığı İçindeki Yeri. Bildiriler kitabı. 101-108. Bişkek: Manas Üniversitesi Yayınları, 2005.

2.8.3. Davetli Konuşmacı

1. “Cengiz Aytmatov'un ardından” Doğu Türkistanlı Göçmenler Vakfı, Zeytinburnu/İstanbul. 26 Haziran 2008

2. “Anar'ın romanlarına genel bakış” Türk Dünyası Edebiyat Günleri: Azerbaycan edebiyatı. Avrasya Yazarlar Birliği. Şubat 2008, Ankara

3. “Aytmatov'un ardından” NTV Gece Gündüz Programı. (Canlı yayın) 13 Haziran 2008

4. “Aytmatov'u konuşuyoruz” TRTINT Televizyonu, (Canlı yayın) 14 Haziran 2008. Ankara

5. “Aytmatov okumaları” KOCAV, İstanbul, 10 Ocak 2009.

6.        “Aytmatov’un aşkları ve kadın kahramanları” Aytmatov Anısına. Panel. İstanbul Üniversitesi, Avrasya Enstitüsü. Haziran 2009.

7.        “Türk dünyası edebiyatı panaroması” Türk Edebiyatı Vakfı/İstanbul, 25 Şubat 2009.

8.       “Türkiye ile Türk dünyası arasındaki medenî ve edebî ilişkiler” TRTRadyo1, 9 Nisan 2009, Perşembe, 11.00-11.55.

9.       “Türklük Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Sorunları” Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1. Bilgi Şöleni. 16-17 Kasım 2009, Ankara

10.   “Türk dünyası edebiyatı: Azerbaycan” “Yeni Gün” programı, TRT AVAZ. 5 Mayıs 2010, Çarşamba, 07.00-10.00.

11.   “Ölümünün İkinci Yılında Cengiz Aytmatov” “Yeni Gün” programı, TRT AVAZ. 9 Haziran 2010, Çarşamba, 07.00-10.00.

2.9.4. Ulusal Kongre (Sempozyum) Organizasyonu

2.9.4b. Düzenleme Kurulu Üyesi

1.  Sempozyum: 2. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu. Düzenleme kurulu. 8 Mayıs 2008.

2. Panel: Ölümünün 2. Yılında Cengiz Aytmatov Paneli. Düzenleyen. (Konuşmacılar: Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. A. Emel Kefeli, Doç. Dr. Orhan Söylemez) 28 Ekim 2009.

 


3. EĞİTİM-ÖĞRETİME VE ARAŞTIRMAYA KATKI

3.1 Kitap, Dergi Editörlüğü

3.1.1. Uluslararası

3.1.1a. Uzmanlık Alanında Kitap, Dergi Editörlüğü (Kitap, Dergi adı)

1. Hilmi Aydın. Pavilion of the Sacred Relics. The Sacred Trusts. Topkapı Palace Museum, Istanbul. New Jersey: The Ligth, Inc., 2004 (Consultant Editör) (ISBN No. 1-932099-72-7)

2. Türk Kültürünü İncelemeleri Dergisi, İngilizce editörlüğü (2000-)

3.1.1b. Yayın Kurulu Üyeliği (Uluslar arası)

1.

3.1.2. Ulusal

3.1.2.b. Yayın Kurulu Üyeliği (Dergi, yıl aralığı)

1. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (2006-)

2. Kardeş Kalemler (2007-)

3.1.2.c. Dergilerde hakemlik (Ulusal)

1.  Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (2000-)

2. Türk Kültürünü İncelemeleri Dergisi, (2000-)

3. Gazi Türkiyat İlmî Araştırmalar Dergisi, (2009-)

 

3.2.1. Verdiği dersler (Lisans+Lisansüstü)

2004-2005/1 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı (IV. Sınıf) FEF

2004-2005/1 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı (IV. Sınıf) AEF

2004-2005/1 Kazakça (Seçmeli) (IV. Sınıf)

2004-2005/2 Metin Tahlilleri I

2004-2005/2 Kırgızca (Seçmeli) (IV. Sınıf)

2004-2005/2 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı (IV. Sınıf) FEF

2005-2006/1 Türkiye Türkçesi Yazılı ve Sözlü Anlatım (Manas Ünv.)

2005-2006/1 Yeni Türk Edebiyatına Giriş (Manas Ünv.)

2005-2006/1 Yeni Türk Edebiyatı II (Meşrutiyet Dönemi) (Manas Ünv.)

2005-2006/1 Yeni Türk Edebiyatı IV (Cumhuriyet Dönemi) (Manas Ünv.)

2005-2006/2 Yeni Türk Edebiyatı I (Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemleri) (Manas Ünv.)

2005-2006/2 Yeni Türk Edebiyatı III (Meşrutiyet Dönemi) (Manas Ünv.)

2005-2006/2 Yeni Türk Edebiyatı V (Cumhuriyet Dönemi) (Manas Ünv.)

2006-2007/1 Hikaye Tahlilleri I

2006-2007/1 Osmanlı Türkçesi II (Şb. B)

2006-2007/1 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı (IV. Sınıf) FEF

2006-2007/1 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı (IV. Sınıf) AEF

2006-2007/1 Kazakça (Seçmeli)

2006-2007/2 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı (IV. Sınıf) FEF

2006-2007/2 Kırgızca (Seçmeli)

2006-2007/2 Çocuk Edebiyatı (Seçmeli) FEF

2006-2007/2 Çocuk Edebiyatı (Seçmeli) AEF

2007-2008/1 Hikaye Tahlilleri I FEF

2007-2008/1 Hikaye Tahlilleri I AEF

2007-2008/1 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı (IV. Sınıf) FEF

2007-2008/1 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı (IV. Sınıf) AEF

2007-2008/1 Kazakça (Seçmeli)

2007-2008/2 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı (IV. Sınıf) FEF

2007-2008/2 Kırgızca (Seçmeli)

2007-2008/2 Çocuk Edebiyatı (Seçmeli) FEF

2007-2008/2 Çocuk Edebiyatı (Seçmeli) AEF

2008-2009/1 Hikaye Tahlilleri I FEF

2008-2009/1 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı (IV. Sınıf) FEF

2008-2009/1 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı (IV. Sınıf) AEF

2008-2009/1 Kazakça (Seçmeli)

2008-2009/1 Türk Dili I (Müt. Terc. İng.)

2008-2009/2 Türk Dili I (Müt. Terc. İng.)

2008-2009/2 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı (IV. Sınıf) FEF

2008-2009/2 Kırgızca (Seçmeli)

2008-2009/2 Çocuk Edebiyatı (Seçmeli) FEF

2008-2009/2 Çocuk Edebiyatı (Seçmeli) AEF

 

Yüksek Lisans/Doktora

2004-2005/1 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı I (YL)

2004-2005/2 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı II (Dr.)

2006-2007/1) Türk Hikâyeciliği (YL)

2006-2007/1 Çağdaş Kırgız-Kazak Edebiyatı (YL)

2006-2007/2 Kırgız-Kazak Edebiyatı ve Metinlerarası İlişkiler (Dr

2007-2008/2 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı I (YL)

2007-2008/2 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı II (Dr.)

2008-2009/ I Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı (YL)

2008-2009/I Türk Dünyası Yazarları ve Eserleri (Dr)

2008-2009/2 Türk Dünyası Tiyatrosu (YL)

2008-2009/2 Türk Dünyası Tiyatro Metinleri  (3 K) (Dr.)

 

3.2.4. Lisansüstü Tez Yönetimi (Tamamlanmış)

3.2.4a. Yüksek Lisans Tez Yönetimi

1.    Sevgi Nalbantoğlu. “Steinbeck ve Sait Faik’in hikayelerinde insan-doğa ilişkisi” M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim dalı. Haziran 2003.

2.    A. G. Sevim “Tuncay Cücenoğlu’nun oyunlarında yazar-eser ilişkisi” M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim dalı. 2004.

3.    Oymak, A. “Almanya’da yaşayan ve Türkçe yazan yazar ve şairlere genel bakış” M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim dalı. 2005.

4.    Kemal Göz. “Aşım Cakıpbekov’un Hayatı, Eserleri ve Çevirileri. Eserlerine Getirilen İlmî Bakış Açısı (Günlüklerinin Işığında)” Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkoloji Ana bilim dalı. Bişkek, 2006.

5.    Halit Aşlar. “Mukay Elebayev hayatı, edebî kişiliği, nesir eserleri ve analizi” Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkoloji Ana bilim dalı. Bişkek, 2006.

6.    Hamide Aliyazıcıoğlu. “Kenan Hulusi Koray’ın edebî kişiliği ve hikâyelerinin incelenmesi” M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim dalı. 2007.

7.    Kadriye Kaymaz. “İlk Türk kadın yazarlarından Emine Semiye, hayatı ve eserleri” M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim dalı. 2008.

8.    Mehmet Emin Buğra. “Azeri yazar Necefbey Vezirov’un tiyatro eserlerinde sosyal meseleler” M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim dalı. (Devam ediyor)

 

3.2.4b. Doktora tezi

1.  Nuray Küçükler. (Devam ediyor)

 

 

 * (DE): Devam Ediyor.

* (DE): Devam Ediyor.


Haberi Paylaş

 

    
           


                   

 

tosyaghsi klogo ziraatodasi

Alkaliteburada orjinal logowww.alkaliteburada.com